1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
1.jpg

1.jpg

11.jpg

11.jpg

12.jpg

12.jpg

13.jpg

13.jpg

 • 1.jpg

  1.jpg

 • 11.jpg

  11.jpg

 • 12.jpg

  12.jpg

 • 13.jpg

  13.jpg

Medicinska analyser

Medicinska analyser

Medicinska analyser

Brister eller obalanser av mineralämnen och metallförgiftning (belastning) är tre allvarliga orsaker till ett försämrat hälsotillstånd. Olika näringstillskott och/eller andra åtgärder kan behövas för att återställa balansen i kroppen. Det kan dock alltid föreligga en risk att man vid mineraltillskott förstärker en obalans istället för att rätta till den. Problemet att fastställa var bristen eller obalansen finns eller att konstatera en överexponering av metaller är omöjligt utan en blod-/fecesanalys.

Med hjälp av AB LMI - Biospectrons blod och fecesanalys kan läkare, terapeuter och andra specialister få ett bra underlag för sin medicinska bedömning.

AB LMI - Biospectrons helblodsanalyser, som mäter 17 mineralämnen, ger en mycket bra helhetsbild på kroppens viktigaste makro- och mikroämnen, nödvändiga för metabolism och olika cellfunktioner. Analysen kan visa när det finns skäl att misstänka att tarmarnas upptagningsförmåga är nedsatt eller kostsammansättningen är otillfredsställande.

Hög metallexponering i mag-tarmkanalen är ett frekvent förekommande problem för t.ex. människor med kvicksilverläckage från tandamalgam. Det kan resultera i metallöverkänslighet, vilket oftast är mycket svårt att diagnostisera. Fibromyalgi, MS, Crohn´s sjukdom, allergier, elöverkänslighet, diarré, trötthet, domningar etc är några vanliga diagnoser där metallöverkänslighet i vissa fall kan ha varit en av huvudorsakerna till sjukdomstillståndet, enligt amalgamforskaren Christer Malmström.
 
Utrustning Vid samtliga analyser måste specialutrustning i form av speciella blodrör eller fecesrör användas, för att uppnå LMI´s höga renhetskrav. Provutrustning tillhandahålles av LMI.

 

Historik Biospectron har sedan 1986 utfört grundämnesanalyser i blod och feces och forskning bedrivs kontinuerligt för att förbättra mätmetoder och analysresultat.

1999 köpte AB LMI upp Biospectron och företaget flyttade till Helsingborg.

 

Välkomna att kontakta Lena Skoug för mer information.

Håranalys

Håranalys är en analys som LMI utfört sedan tidigt 80-tal.hair 320px
Det är en analys av hälsotillståndet och ger en klar bild av vad kroppen behöver som näringstilllskott.
Många har blivit hjälpta i valet av vitamintillsksott och sedan kommit i balans rent näringsmässigt.
Stora pengar har sparats när det gällt att gissa sig till vad som varit galet i kosten. 
Allergier har också avhjälpts.
Det finns också exempel på att symptom på s.k. förslitna leder har avhjälpts.

Provtagningsinstruktioner

Provet för håranalysen  tas  på rentvättat hår utan tillsatser av läggningsmedel och dylikt.
Det skall tas så nära intill huvudbotten som möjligt  då man på detta sätt får det mest aktuella tillståndet i kroppen.
Om provet tas längst ut i hårspetsarna är det helt naturligt en gammal status som visas i analysen.
Håret växer ju som bekant långsamt.

Ladda ner:

Blodanalys

blood1

Blodet är vår transportör av bl a mineralämnen i kroppen och en obalans eller mineralämnesbrist, kan orsaka ett försämrat hälsotillstånd.Därför utför vi vår analys i helblod för att inte missa något väsentligt utan se helheten.
Helblodsanalysen mäter halten av 16 grundämnen med mycket hög precision.
Ämnena är följande: Natrium, Magnesium, Fosfor, Svavel, Kalium, Kalcium, Järn, Zink, Koppar, Mangan, Kobolt, Selen, Molybden, Kadmium, Kvicksilver och Bly.   

LMI´s helblodsanalys ger ett tydligt besked om mineralämnesobalans såväl som tungmetallförekomst i blodet.

Provtagningsinstruktioner

Beställning av en helblodsanalys görs hos Lena Skoug.


Vi skickar därefter ut en blodutrustning, bestående av; blodrör, kanyl, transportrör och instruktioner.Blodprovet tages med hjälp av distriktsköterska eller på laboratoriet på vårdcentralen.
Därefter skickas blodprovet till LMI, Att: Lena Skoug,Box 700, 251 07  Helsingborg. Analysarbetet tar c:a 14 dagar.

Ladda ner:

pdf  Demoanalys  Blod

Fecesanalys

Exponeringsanalys i feces (avföringsanalys) mäter den mängd metaller som lämnar kroppen via avföringen (feces).Feces 320px

Metallöverkänslighet kan bero på två faktorer, nämligen känslighet och exponering .
Det är därför mycket viktigt att så snabbt som möjligt klargöra giftkällan och vilka metaller man utsätts för. 
På detta sätt kan man lättare minska metallexponeringen och därmed förbättra hälsotillståndet.

Speciellt viktigt är detta före och under en sanering, då exponeringen från amalgam ofta ökar.
Analysen består av 26 grundämnen.
Ämnena är följande: Natrium, Magnesium, Fosfor, Svavel, Kalium, Kalcium, Järn, Zink, Kisel, Koppar, Aluminium, Mangan, Strontium, Rubidium, Barium, Bor, Nickel, Kobolt, Selen, Molybden, Tenn, Kadmium, Kvicksilver, Silver, Bly och Guld.   

AB LMI´s övertygelse är att fecesanalysen är både säkrast och bäst när det gäller att mäta metallexponering.

Provtagningsinstruktioner

Beställning görs hos Lena Skoug.
Vi skickar därefter ut en provtagningsutrustning bestående av; Provrör, transportrör och instruktioner.
Fecesprovet tages ut enligt instruktionerna.
Därefter skickas provet till;LMI AB Att: Lena SkougBox 700 251 07  Helsingborg

Analysarbetet tar c:a 21 dagar.

Ladda ner:

pdf  Demoanalys  Feces

Produktkatalog

 Produktkatalog2016 2

Öppettider

Mån - Fre 08:00-17:00

Dag före helgdag 08:00-14:30

Stängt julafton till
närmsta vardag efter 13-helgen

AAA
10:e året i rad
1 av 420
företag i Sverige