1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
1.jpg

1.jpg

11.jpg

11.jpg

12.jpg

12.jpg

13.jpg

13.jpg

 • 1.jpg

  1.jpg

 • 11.jpg

  11.jpg

 • 12.jpg

  12.jpg

 • 13.jpg

  13.jpg

Övriga analyser

Här finns en lista på dom övriga analyser som vi utför.

Saknar du något så hör gärna av dig så kanske vi kan hjälpa dig endå.

Övriga analyser

Analys 16 ämnes, ICP
Ovanstående omfattar: P, K, Mg, S, Ca, Na, Cd, Fe, Zn, Mo, Al, Si,Ni, Cu, Mn, B
Analys 26 ämnes, ICP
Ovanstående omfattar: Zn, Cd, Mn, Ni, Sr, Na, Mg, Ca, K, W, Se, Co, Pb, P, S, 
Cr, As, Bi, Fe, Al, B, V, Mo, Ti, Hg, Cu
ICP-MS 8 Tungmetaller
Ovanstående omfattar: Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb
Växtsaftsanalyser tillval:
Bladanalys inkl. C/N
Nitrat kväve (i växtmaterial)
Startrecept
Vattenanalyser tillval:
Alkalinitet
Biotest
BOD7
CODcr
CODmn (Permanganatförbrukning)
Enstaka mätningar (NH4-N, NO3-N, pH, Lt)
Fluorid
Fosfatfosfor
Färgtal
Lukt
Marmoraggressiv kolsyra (AGG)
NitritN
Sulfatsvavel
Suspenderat material
Svavelväte
Syremätning
TOC
Totalfosfor
Totalkväve
Turbiditet
Jordnalyser tillval:
ALanalys (pH, P, K, Mg, Ca)
Bor varmvattenmetod
C/N
CuHCI
Enstaka mätningar (pH, Lt)
Extraktion
KHCI
Lerhalt (Jordartsbestämning)
Mullhalt
Nmin (KCI)
Siktkurva+ Inkl. Lerhalt
Vattenhållande förmåga
Övrigt
AIS
Enstaka mätningar på ICP, övriga
Enstaka mätningar på ICPMS
EPAExtraktion
EQ       
Extraktion och mätning av NH4
Glödförlust
Håranalys
ICPMS 8 Tungmetall ackrediterad
Kjeldahlkväve
Krom IV
Metaller grafitugn
Niplex
Saltsmälta
Timtaxa
Titrering % syra
Torrsubstans
Totala extraherbar + Opolär kolväte (Mineralolja)
Totalkväve
Uppslutning
Volymvikt
Vid analys av flera prov samtidigt utgår rabatt enl.
> 10   prov          5 %
> 25   prov         10 %
> 100 prov         15 %

Produktkatalog

 Produktkatalog2016 2

Öppettider

Mån - Fre 08:00-17:00

Dag före helgdag 08:00-14:30

Stängt julafton till
närmsta vardag efter 13-helgen

AAA
10:e året i rad
1 av 420
företag i Sverige